ThS.DS. NGUYỄN THỊ PHÚ

Trưởng khoa Dược

ThS.DS. NGUYỄN THỊ PHÚ

Trưởng khoa Dược

Dược sĩ Nguyễn Thị Phú có 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Khoa Dược trường đại học Lạc Hồng. Năm 2016, DS. Nguyễn Thị Phú đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Dược lý – Dược lâm sàng Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Dược sĩ cũng có 3 năm kinh nghiệm dược lâm sàng bệnh viện, 3 năm kinh nghiệm quản lý khoa dược bệnh viện, hiện nay đang đảm nhiệm vai trò trưởng khoa Dược Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai.

Số năm công tác:  9 năm

Quá trình công tác: 

8/2013 – 5/2017: Công tác tại Khoa Dược Trường Đại học Lạc Hồng – Trợ giảng/Giảng viên
6/2017 – 10/2019: Công tác tại Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai – Phụ trách Tổ Dược lâm sàng – Thông tin thuốc
11/2019 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai – Trưởng khoa Dược

 

Kinh nghiệm và đào tạo:

Tốt nghiệp Đại học Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh năm 2013 – chuyên ngành Dược sĩ đại học chính quy
Tốt nghiệp Sau Đại học Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh năm 2016 – chuyên ngày Thạc sĩ Dược lý – Dược lâm sàng
Chứng chỉ năng lực tiếng Nhật N4
Chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A
Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Do trường đại học Khoa học và Xã hội Nhân Văn cấp năm 2015
Chứng chỉ sư phạm y học cơ bản Do trường do Trường Đại học Y tế Công cộng cấp năm 2020
Năng lực quản trị cho quản lý cấp trung do học viện quản lý PACE đào tạo năm 2020
Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản 5 ngày, năm 2021

Có thành tích trong công tác Nghiên cứu khoa học năm 2018 – Do Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai khen tặng
– Đạt giải 3 chương trình Rung Chuông Vàng Mừng ngày Quốc tế Điều dưỡng năm 2018 – Do Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai khen tặng
– Đạt giải nhì cấp Quản lý khoa Dược bệnh viện trong kỳ thi kiến thức chuyên môn dược sĩ năm 2022 – Do Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ khen tặng
Báo cáo khoa học
– Huynh Loi (1), Bui Khuong Duy (2), Nguyen Thi Phu (2), Vo Phung Nguyen (2), Tran Hung (1), Acute toxicity and anxiolytic, tranquilizing-like effect of Valeriana hardwickii extract in mice. Journal of Medicinal Materials, 2015, Vol. 20, No. 3, pp. 186-192.
– Thang Nguyen 1, Thao H Nguyen 2, Phu T Nguyen 2, Ha T Tran 2, Ngoc V Nguyen 2, Hoa Q Nguyen 2, Ban N Ha 3, Tam T Pham 4, Katja Taxis 5, Pharmacist-Led Intervention to Enhance Medication Adherence in Patients With Acute Coronary Syndrome in Vietnam: A Randomized Controlled Trial, Frontiers in Pharmacology June 2018, Volume 9, Article 656.
– Đề tài nghiên cứu Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trên người bệnh cao tuổi điều trị nội trú theo tiêu chuẩn Beers cập nhật năm 2019 – Đề tài đã được báo cáo và đăng kỷ yếu tại Hội nghị Khoa học mở rộng lần thứ III Bệnh viện Quốc Tế Hoàn Mỹ Đồng Nai 2020