Dr

BS. HỒ THANH PHONG

Giám đốc Y khoa

BS. HỒ THANH PHONG

Giám đốc Y khoa

Bác sĩ Hồ Thanh Phong tốt nghiệp bác sĩ tại Đại học Y Dược TP.HCM năm 1996. Sau đó, ông tiếp tục sở hữu bằng bác sĩ Chuyên khoa I Ngoại khoa, Đại học Y Dược Huế năm 2007 và bằng Bác sĩ Chuyên khoa II về Quản lý y tế, Đại học Y dược Huế năm 2010. Bác sĩ Phong có nhiều năm kinh nghiệp làm việc tại các cơ sở y tế của tình Đồng Nai và hiện đang là Giám đốc Y khoa của Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai.

Số năm công tác: 27 năm

Quá trình công tác:
1999 – 2007: Bác sĩ, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai
4/2007 – 11/2007: Bác sĩ, Phó phòng nghiệp vụ Y, Sở Y tế Đồng Nai
2007 – 2015: Bác sĩ, Trưởng phòng Hành chính, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai
2015 – 2016: Bác sĩ, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành
2017- 10/2021: Bác sĩ, Giám đốc, Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

 

Kinh nghiệm và đào tạo:
1996: Tốt nghiệp Bác sĩ, Đại học Y Dược TP.HCM
2007: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa I – Ngoại khoa, Đại học Y Dược Huế
2010: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa II – Quản lý y tế, Đại học Y dược Huế