Thời gian làm việc
Lễ Phát động: "Vệ sinh tay Hoàn Mỹ 2017"

Lễ Phát động: "Vệ sinh tay Hoàn Mỹ 2017"

Ngày 5/5 hàng năm đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chọn làm Ngày Vệ sinh tay toàn cầu. Nhân dịp này, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ đã phát động cuộc thi "Vệ sinh tay Hoàn Mỹ 2017"

Xem chi tiết